Податковий календар на січень 2016 року


14 січня, четвер

Останній день подання:

– звіту про фактичні витрати на виплату компенсації середнього заробітку працівникам, призваним на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятим на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, а також працівникам, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом.

15 січня, п’ятниця

Останній день подання:

– звіту про використання РРО та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за грудень 2015 р. (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку;

– довідки про використані розрахункові книжки за грудень 2015 р.

19 січня, вівторок

Останній день сплати:

– єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами — підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування, за IV квартал 2015 р.

20 січня, середа

Останній день подання:

– податкової декларації з ПДВ за грудень 2015 р. платниками, в яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;

–  декларації акцизного податку за грудень 2015 р. ;

– податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за грудень 2015 р. платниками, які обрали місячний період для звітування, та за нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі у грудні 2015 р. ;

– податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності за грудень 2015 р. ;

– звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна)) за грудень 2015 р. ;

– звіту по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (форма Ф4-ФСС з ТВП), за 2015 р. ;

Останній день сплати:

– єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцями за грудень 2015 р. (крім гірничих підприємств);

– авансового внеску з єдиного податку на січень платниками, віднесеними до першої та другої груп;

– доплати (за потреби) податкового зобов’язання з акцизного податку на тютюнові вироби, розрахованої з урахуванням авансових платежів, здійснених при придбанні марок акцизного податку, за грудень 2015 р.

25 січня, понеділок

Останній день подання:

– звіту щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за IV квартал 2015 р;

– відомості розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності за 2015 р.

28 січня, четвер

Останній день сплати:

– єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами за грудень 2015 р.

29 січня, п’ятниця

Останній день подання:

– інформації про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, територіальним органам Державної служби зайнятості за 2015 р.

Останній день сплати:

 авансових внесків з податку на прибуток за січень;

-авансового внеску рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини на січень;

– авансового внеску рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України на січень;

– авансового внеску рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України на січень;

– ПДВ за грудень 2015 р. платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;

– акцизного податку за грудень 2015 р. ;

– плати за землю за грудень 2015 р. ;

– збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності за грудень 2015 р. ;

– єдиного податку платниками четвертої групи за ІV квартал 2015 р. ;

– податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за грудень 2015 р. ;

податку на доходи фізичних осіб із загальної суми процентів, нарахованих за грудень 2015 р. на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки;

-військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за грудень 2015 р.

 

Джерело: ДФС в Івано-Франківській області